O nas

Smo skupina izkušenih pravnikov, ki smo z dolgoletnim delom in prakso v Sloveniji in tujini pridobili poglobljena znanja in veščine na področju gospodarskega in civilnega prava, ter evropskega in mednarodnega prava. V letih življenja in dela v celotni regiji Zahodnega Balkana, v EU in na Bližnjem Vzhodu smo ustvarili široko globalno mrežo in partnerstva z mednarodnimi pravnimi, političnimi in poslovnimi strokovnjaki ter odvetniškimi in svetovalnimi družbami. Naše odlike so poleg strokovnega znanja tudi dobre komunikacijske, pogajalske in organizacijske sposobnosti, strogo spoštovanje časovnih rokov ter poznavanje poslovnega okolja in poslovnih partnerjev v navedenih regijah.

Na podlagi našega kolektivnega strokovnega znanja in izkušenj pravnim in fizičnim osebam na enem mestu zagotavljamo vrhunske odvetniške in svetovalne storitve, v postopkih pred domačimi sodišči in institucijami EU, ter Evropskim sodiščem za človekove pravice. Poleg storitev v sodnih in arbitražnih postopkih nudimo gospodarskim subjektom, fizičnim osebam ter vladnim in nevladnim organizacijam široko paleto drugih pravnih storitev. Upoštevajoč potrebe naših strank, pri izvajanju določenih specializiranih storitev sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki in mrežo povezanih pisarn v vseh regijah našega poslovanja, zlasti v državah zahodnega Balkana, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji.