Kdo smo

Dr. Tina Drolec Sladojević

Dr. Tina Drolec Sladojević je idejo za ustanovitev lastne odvetniške pisarne razvila po zaključku desetletnega dela na Nizozemskem in petletnega dela v Sloveniji, sprva na Višjem sodišču v Ljubljani, kasneje znotraj Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji, kjer je pridobila bogate izkušnje na različnih pravnih področjih. Dr. Drolec Sladojević je specializirana na področjih gospodarskega in civilnega prava, kjer zastopa stranke pred sodišči in drugimi organi v okviru pogodbenega, delovnega, odškodninskega, stvarnega, dednega, izvršilnega, družinskega ter potrošniškega prava.

Dr. Drolec Sladojević je diplomirala leta 2002 na ljubljanski Pravni fakulteti. Leta 2003 je magistrirala iz prava EU na Univerzi v Amsterdamu (Universiteit van Amsterdam). Po zaključku magistrskega študija se je zaposlila kot pravna raziskovalka na T.M.C. Asser Inštitutu za evropsko in mednarodno pravo v Haagu (Nizozemska). Med leti 2005 in 2011 je bila strokovna sodelavka in pravna svetovalka na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (MKSJ) v Haagu (Nizozemska). Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlila na Višjem sodišču v Ljubljani in leta 2012 opravila pravosodni izpit. Med leti 2013 in 2017 je bila zaposlena v odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, kjer je s svetovanjem gospodarskim družbam in fizičnim osebam dodatno izpopolnjevala svoje strokovno znanje.

V letu 2012 je vpisala doktorski študij mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2017 pridobila naziv doktorica znanosti.

Marko Sladojević, drs.

Marko Sladojević je vodja oddelka za človekove pravice, varstvo osebnih podatkov in medijsko pravo. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu (Srbija) in na Pravni fakulteti Univerze v Leidnu (Nizozemska), kjer je leta 2004 pridobil naziv doctorandus na področju evropskega in mednarodnega prava. Marko je kariero začel kot pripravnik znotraj Odvetniške pisarne De Brauw Blackstone Westbroek v Haagu (Nizozemska), kjer se je specializiral na področju evropskega konkurenčnega prava ter prava državne pomoči. Med leti 2004 in 2016 je kot pravni svetovalec sodeloval v številnih prvostopenjskih in pritožbenih kazenskih postopkih pred Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (MKSJ) v Haagu.

Marko je pridobil odlične publicistične izkušnje kot avtor dveh monografij o delu mednarodnih kazenskih sodišč in pravu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Od leta 2015 svetuje javnim in zasebnim organizacijam pri razvoju in upravljanju raznovrstnih projektov ter nudi podporo pravnim osebam pri pridobivanju nacionalnih, evropskih in drugih mednarodnih finančnih sredstev. Je soustanovitelj in predsednik nevladne organizacije Regionalna pravna mreža, združenje pravnih strokovnjakov z območja nekdanje Jugoslavije, ki sodeluje pri regionalnih projektih, usmerjenih v izboljšanje pravnih sistemov in strokovnih kapacitet držav Jugovzhodne Evrope.

Helena Tošić, LLM

Helena Tošić je strokovnjakinja evropskega, gospodarskega in javnega prava. Diplomirala je leta 2003 na ljubljanski Pravni fakulteti, leta 2004 pa je na Univerzi Humboldt (Humboldt Universität) v Berlinu pridobila magistrski naziv (LLM) na področju mednarodnega in evropskega prava. Kariero je začela leta 2003 kot pravna in davčna svetovalka v podjetju Deloitte v Ljubljani, kjer je pridobila izkušnje na področjih davčnega in gospodarskega prava. Leta 2005 je v Bruslju kot pripravnica pri Evropski komisiji pridobila izkušnje na področju evropskega prava. Med leti 2005 in 2011 je bila zaposlena na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (MKSJ) v Haagu (Nizozemska), med leti 2011 in 2012 pa je bila zaposlena na Posebnem sodišču Združenih Narodov za Libanon, v Haagu (Nizozemska).

Med leti 2006 in 2012 je opravila anglo-saksonski pravni študij (Graduate Diploma in Law, GDL ter Bar Professional Training Course, BPTC) ter pridobila naziv odvetnice (Barrister). Odvetniško kandidaturo je med leti 2014-2015 izvajala pri Monckton Chambers v Londonu, kje je specializirala predvsem na področjih evropskega in javnega prava. V Moncktonu je bila Helena vključena v široko paleto pravnega svetovanja različnim vladnim subjektom in drugim javnim subjektom ter korporacijam. Od leta 2013 je predavateljica na BPP University v Londonu.

Vida Granda Bratož

Vida Granda Bratož je diplomirala leta 2003 na ljubljanski Pravni fakulteti. Po zaključku študija se je zaposlila v farmacevtskem podjetju KRKA, d.d. Leta 2004 je bila napotena na delo v Krkino odvisno družbo, Krka-Polska v Varšavo na Poljskem. Tam se je nadaljnjih 12 del kot pravna svetovalka ukvarjala z naslednjimi področji: farmacevtski marketing, delovno pravo, gospodarsko pravo, varstvo osebnih podatkov ter skladnost poslovanja. Vida je pripravljala in sestavljala kompleksna interna pravila, ki regulirajo marketinške aktivnosti v podjetju, upoštevajoč zahtevno visoko regulirano zakonodajo ter ambiciozne poslovne cilje ob hkratnem minimiziranju pravnih tveganj. Omenjeno zajema tudi pripravo pravnih ocen reklamnih in promocijskih materialov, izvajanje internih šolanj za preko 500 zaposlenih s področja farmacevtske zakonodaje, za strokovne sodelavce, produktne vodje in vodstveni kader, ter sodelovanje pri vzpostavitvi celovitega pristopa delovanja marketinga in prodaje.

Vida je pripravljala analize in pravna mnenja na področju optimalnega nastopa podjetja na trgu, dokumentacije s področja varstva osebnih podatkov in izvajala nadzor nad celotno pravno dokumentacijo podjetja. Sodelovala je pri pogajanjih s številnimi dobavitelji storitev in marketinškimi agencijami. Vida je vodila upravne postopke z agencijo za zdravila in agencijo za varstvo konkurence. Junija 2017 je postala tudi podpredsednica poljsko – slovenskega poslovnega kluba Tiglav-Rysy, katerega namen je spodbujanje poslovnih vezi med poljskimi in slovenskimi podjetji, ter pomoč in svetovanje pri vstopu slovenskih podjetij na poljski trg, ter poljskim gospodarskim subjektom na slovenski trg.

Dr. Dominika Švarc Pipan

Dr. Dominika Švarc Pipan je strokovnjakinja mednarodnega javnega prava in mednarodnih odnosov, specializirana na področjih mednarodnega humanitarnega prava, človekovih pravic, mednarodnega kazenskega prava, protiterorizma, sodnih postopkov za reševanje meddržavnih sporov ter gospodarskih in investicijskih arbitraž.

Trenutno je podpredsednica Jadranskega sveta, višja svetovalka v svetovalnem podjetju Adriatic Business Solutions, višja znanstvena sodelavka Inštituta za varnostne in razvojne politike v Stockholmu, gostujoča predavateljica Zveze NATO v Centru za boj proti terorizmu v Ankari ter gostujoča docentka na Ameriški univerzi v BiH. Je tudi članica Regionalne pravne mreže s sedežem v Beogradu, akreditirana strokovnjakinja Evropskega centra za reševanje sporov ter članica Evropskega združenja za mednarodno pravo.

Med leti 2014 in 2016 je bila zaposlena na tožilstvu Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), pred tem pa je od leta 2010 do 2014 delala kot strokovna sodelavka na Meddržavnem sodišču v Haagu.

Dr. Švarc Pipan sodeluje tudi v mednarodnih investicijskih in gospodarskih arbitražah ter kot zunanja svetovalka vladam, vojaškim silam, mednarodnim organizacijam, nevladnim organizacijam in korporacijam. V tujih in slovenskih monografijah in periodičnih strokovnih publikacij je objavila preko petdeset znanstvenih in strokovnih člankov, ter predavala na več kot 120 mednarodnih konferencah s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov.

Dr. Švarc Pipan je leta 2011 doktorirala na Univerzi v Ljubljani z doktorsko nalogo z naslovom Mednarodno pravo uporabe sile v kontekstu sodobne mednarodne politike. Leta 2005 je magistrirala iz mednarodnega prava na London School of Economics, leta 2006 pa je zaključila magistrski študij politologije na FDV v Ljubljani. Diplomirala je na ljubljanski Pravni fakulteti junija 2003.

V obdobju 2018 do 2020 je opravljala funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije.